bg
ru

Лагери HARP от общопромишлено назначение

Лагери HARP от общопромишлено назначение:

— за минен и металургичен комплекс (прилагане: конвейери, механизми за преместяване на вагони, работни клетки, механизми за прехвърляне, бутвачи на кюлчета, механизми за преместяване на , редуктори, вентилатори и т.н.);


— за подемно-транспортно оборудване (прилагане: автомобилни кранове, електромостови кранове, клещеви кранове, кранови редуктори, електрокари, манипулатори, кантователи, кари за стифиране и т.н.);


— за общо машиностроене (прилагане: редуктори, електродвигатели, насоси, компресори, кондиционери венлилатори и т.н.).

Каталог на лагери HARP (english)
руки.jpg
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Отдел по продажби на лагери:
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ!
f2-01.png  you_tube-01.png tweet-01.png  vk2-01.png