bg
ru

Продукции HARP

HARP има сериозен потенциалн в инжиниринг, ориентиран към разработка и производство на иновационна продукция с висока доля на интелектуална съставляваща.

HARP в тясно сътрудничество с производители и крайни потребители на различна техника разработва и произвежда лагерни продукти по изисквания на клиенти. Това позволяв да създава не само продукция, а готови лагерни решения за различни отрасли на промишленост, които помагат на клиенти HARP да решават ефикасно поставени пред тях задачи.


HARP произвежда лагери и лагерни възли за 5 ключови потребителски сегменти:

 • селскостопанско машиностроене
 • автомобилна отрасъл
 • железопътна отрасъл
 • общо машиностроене
 • минено-металургичен комплекс

 • Каталог на лагери HARP (english)
  harp_500х300_bg.jpg
  СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
  Отдел по продажби на лагери:

  ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ!
  f2-01.png  you_tube-01.png tweet-01.png  vk2-01.png
  ПРОВЕРЕНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАС