cz
ru

Charkovský závod na výrobu ložisek (HARP )

OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VÁS

Charkovský závod na výrobu ložisek HARP - je jedním z největších výrobců ložiskových výrobků ve východní Ev-ropě a jediným podnikem v Ukrajině, který vyrábí ložiska pro železniční dopravu. Podnik působí v plném techno-logickém cyklu výroby kuličkových a válivých ložisek "z kovu do obalu".

Sortiment výrobků - více než 500 typů kuličkových a valivých válečkových ložisek s vnějším průměrem od 30 do 400 mm pod známými ochrannými známkami HARP, HARPAGRO, HARP AGRO Unit a HARP AUTO. Technologické linky a zařízení závodu umožňují vyrábět až 30 milionů ložisek ročně.

HARP je uznávaným lídrem ve vývoji a výrobě kuličkových ložisek pro zemědělské strojírenské společnosti a jedním z předních dodavatelů výrobků strojírenským dopravním společnostem a železničního průmyslu. Výrobky společ-nosti jsou široce používány v automobilovém a elektro-technickém průmyslu, stejně jako v důlním a hutním komplexu.

Společnost je certifikovaná podle systému ISO 9001: 2008, systému ISO / TS 16949 a je schváleným dodava-telem SKF a SchaefflerGroup - předních světových výrob-ců ložisek.

Vysoká kvalita výrobků HARP je potvrzena neustále vyso-kými poptávkámi od zákazníků na naše ložisková řešení - ložiska a ložiskové uzly jsou úspěšně vyváženy do Ev-ropských států, stejně jako do Afriky a na Blízký Východ, mezi něž patří pobaltské země, Polsko, Slovensko, Bul-harsko, Rumunsko, Egypt, Turecko a t.d.

Prezentace: Charkovský ložiskový závod HARP

harp-office.jpg
KONTAKTUJTE NÁS
Obchodní oddělení:
PŘIPOJUJTE SE!
f2-01.png  you_tube-01.pngtweet-01.png  vk2-01.png

SKUPINA SPOLEČNOSTÍ UPEC

Charkovský závod na výrobu ložisek HARP je členem prů-myslové skupiny UPEC, jedné z největších soukro-mých společností v Ukrajině. UPEK se specializuje na strojí-renství - výrobě komponentů uzlů a zařízení pro želez-niční, automobilový, zemědělský, strojírenský a ocelářský průmysly.


Historie závodu HARP


harp agro nové typy
 • harp-agro
 • harp
 • harp-agro-unit
 • харп агро
 • харп агро
 • харп агро
 • харп-агро
 • харп-агро
 • харп с к19
 • харп-агро
 • харп-агро

Inovativní vývoj

HARP má vážný inženýrský potenciál zaměřený na vývoj a výrobu inovačních výrobků s vysokým podílem inte-lektuální složky.

Hlavní know-how společnosti se vytvářejí ve Společném inženýrském centru (SIC) společnosti, které zahrnuje i řadu specializovaných inženýrských center a oddělení. SIC provádí nejsložitější výpočty a studie, matematické modelování a optimální projektování pro všechny pro-duktové směry.

"Ukrajinské konstrukční a technologické byro ložiskové-ho průmyslu" ("UKTBLP", s.r.o.) se specializuje na pro-jektování ložisek. "UKTBLP" je také mateřská organizace v Ukrajině pro standardizaci v oblasti výroby ložisek.

HARP v úzké spolupráci s výrobci a koncovými uživateli různých zařízení, vyvíjí a vyrábí ložiskové výrobky pro potřeby zákazníků, co umožňuje vytvářet nejen výrobky, ale hotové ložiskové řešení pro různá průmyslová odvět-ví, pomáhající klientům HARP efektivně řešit výzvy, kterým čelí.


Výrobky závodu HARP

HARP vyrábí ložiska a ložiskové uzly pro 5 klíčových seg-mentů zákazníků:

 • Zemědělské strojírenství,
 • Automobilový průmysl,
 • Železniční průmysl,
 • Obecné strojírenství
 • Těžební a hutní komplex

 • NAUČTE SE VÍCE O VÝROBKÁCH HARP


  Tekhnologii.jpg

  K18-K19_06.jpg

  korpusnyy_850
  KOUPIT LOŽISKA HARP

  Jsme otevřeni pro partnerství - vyzýváme spolupracovat výrobců a prodejců zemědělských strojů a náhradních dílů, servisní organizace pro servis zemědělských strojů, dealerů ložiskových výrobků. Aktivně vytváříme zastou-pení v různých zemích.

  Kde koupit


  Razrabotki_466x197_o_centre.jpg


  MATERIÁLY KE STÁŽENÍ
  KATALOGY, KNIHY, LETÁKY, PŘEDSTAVENÍ A MNOHO VÍCE

  V této části najdete a stáhnete si

  Více informace
  VÝSTAVY A AKCE
  ÚČAST SPOLEČNOSTI NA ODVĚTVOVÝCH VÝSTAVECH

  KALENDÁŘ VELETRHŮ A VÝSTAV

  Více informace
  Kde koupit
  AUTORIZOVANÉ PRODEJCI A DISTRIBUTOŘI

  Více informace
  Novinky HARP
  JAKO TOVÁRNA ŽIJE A ODPOČÍVÁ

  Aktuální tiskové zprávy a firemní zprávy

  Více informace