bg
ru

Харковски лагерен завод (HARP)

ПРОВЕРЕНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАС

Харковски лагерен завод HARP е един от най-големите производители на лагерна продукция в Източна Европа и единственото в Украина предприятие, които произвежда лагери за железопътен транспорт. Предприятието работи в пълен технологичен цикъл на производство на сачмени и ролкови лагери «от метал до опаковката».

Асортимент на произвеждана продукция представлява повече от 500 типове на сачмени и цилиндрични ролкови лагери с външен диаметър от 30 до 400 мм от известни търговски марки HARP, HARP AGRO, HARP AGRO Unit и HARP AUTO.

Технологичните линии и оборудване на завод позволяват да произвеждат до 30 млн лагери ежегодно. HARP е признаn лидер в разработване и производство на сачмени лагери за предприятия от селкостопанско машиностроение и един от водещи доставчици на предприятия на транспортно машиностроение и железопътна отрасъл. Продукция на компания широко се прилага в автомобилна и електротехнична промишленост, също така в и минен и металургичен комплекс.

Предприятие е сертифицирано по система на ISO 9001:2008, по система ISO/TS 16949, също така е одобрен доставчик SKF и Schaeffler Group – световни лидери в производство на лагери.

Високо качество на продукция HARP се потвърждава от стабилно високо търсене на наши лагерни решения от страна на клиенти – лагери и лагерни възли успешно се експортират в страни на Европа, Африка, Близък Изток, между които са балтийските страни, Полша, Словакия, България, Романия, Египет, Турция и т.н.


harp-office_bg.jpg
КОНТАКТИ
Отдел по продажби на лагери:
Група на компании УПЕК

Харковски лагерен завод HARP влиза в Индустриална група УПЕК, една от най-големите частни компании в Украина. УПЕК се специализира в машиностроене – производство на компоненти, възли и уреди за железопътна, автомобилна, селскостопанска, машиностроителна и стоманолеярна промишленост.


ИСТОРИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


harp_agro_bg
 • harp-agro
 • harp
 • harp-agro-unit
 • харп агро
 • харп агро
 • харп агро
 • харп-агро
 • харп-агро
 • харп с к19
 • харп-агро
 • харп-агро

Иновационни разработки:

HARP има сериозен потенциалн в инжиниринг, ориентиран към разработка и производство на иновационна продукция с висока доля на интелектуална съставляваща.

Основните ноу-хау на компания се създават в Обединен инженерен център (ОИЦ) на компанията, който включва също редица на профилни инженерни центровее и департаменти. ОИЦ извършва най-трудните изчисления и изследвания, математическото моделиране и оптимално проектиране за всички производствени направления.

«Украинско конструкторско-технологическо бюро на лагерна промишленост (ООО «УКТБПП») се специализира в проектиране на лагери. «УКТБПП» също така е главната организация в Украина по стандартизация в област на лагерно производство.

HARP в тясно сътрудничество с производители и крайни потребители на различна техника разработва и произвежда лагерни продукти по изисквания на клиенти. Това позволяв да създава не само продукция, а готови лагерни решения за различни отрасли на промишленост, които помагат на клиенти HARP да решават ефикасно поставени пред тях задачи.


Продукция HARP

HARP произвежда лагери и лагерни възли за 5 ключови потребителски сегменти:

— селскостопанско машиностроене,
— автомобилна отрасъл,
— железопътна отрасъл,
— общо машиностроене,
— минено-металургичен комплекс.


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОДУКЦИЯ HARP


Tekhnologii_bg.jpg

K18-K19_06_bg.jpg

korpusnyy_850_bg
Да купя лагери HARP

Открити сме за сътрудничество – каним за сътрудничество производители и продавачи на селскостопанска техника и части към нея, сервисни организации по обслужване на селскостопанска техника, дилери на лагерна продукция. Активно създаваме представителства в различни страни.

Къде да купя


Razrabotki_466x197_o_centre_bg.jpg

Материали за сваляне
ЛИСТОВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И МНОГО ДРУГО

Вие можете да намерите и свалите в този раздел

По-подробно
ИЗЛОЖБИ И МЕРОПРИЯТИЯ
УЧАСТИЕ НА КОМПАНИЯ В ОТРАСЛЕВИ ИЗЛОЖБИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ

Календарят на изложбите

По-подробно
КЪДЕ ДА КУПЯ
АДРЕСА НА ДИЛЕРИ И ОФИЦИАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

По-подробно
НОВИНИ ХАРП
ЖИВОТ НА ЗАВОД

Актуални пресс-релизи и новини на компания

По-подробно