cz
ru

HARP-AGRO - Ložiska pro zemědělské stroje

Ložiska pro zemědělské stroje

Se sedmdesátiletými výrobními a konstrukčními skuše-nostmi, Charkovský závod na výrobu ložisek nabízi snad nejlepší řešení pro zemědělské strojírenství - ložiska HARP-AGRO speciálně navržené pro potřeby a podmínky zemědělství.

Ložiska pro zemědělské stroje HARP-AGRO jsou známy svou trvanlivostí, spolehlivostí, odolností proti opotřebe-ní a hermetičnosti.

Vysoká přesnost rozměrů a dobře vypočítaná konstrukční data umožňují použití ložisek HARP-AGRO ve vysoce zatě-žovaných uzlech a mechanismech moderních zeměděls-kých strojů s ultra-vysokým dynamickým zatížením. A použití jedno- a mnohohranných vytvrzování zvýšené hermetičnosti X-SHIELD zajišťuje, že ložiska HARP-AGRO jsou odolná vůči agresivnímu prostředí.

products_harpagro.jpg
KONTAKTUJTE NÁS
Obchodní oddělení:
PŘIPOJUJTE SE!
f2-01.png  you_tube-01.png tweet-01.png  vk2-01.png

Ložiska HARP-AGRO s vytvrzováním X-SHIELD

Zemědělské stroje usnadňují a urychlují proces obdělává-ní půdy, výsevu a sklizeně. Nicméně kvůli specifičnosti prováděných práce, a při náročných provozních podmín-kách by měla kvalita komponentů pro kombajny a trak-tory v porovnání s jinými stroji má vykazovat vyšší her-metičnost a zajistit spolehlivou ochranu před prachem, špínou, vlhkostí a mechanickým nárazem.

Vytvrzování X-SHIELD (označené v čísle ložiska jak K10 a K15 ... K19) – to je proprietární patent průmyslové sku-piny UPEC.

X– SHIELD umožňuje ložisku při kontaktu s agresivními látkami účinně pracovat i v extrémních pod-mínkách provozování zemědělské techniky a zvyšuje bezporuchovou životnost výrobků.

V současné době téměř všechna nomenklatura ložisek HARP-AGRO pro zemědělskou techniku může být vyrá-běná jako se standardním vytvrzováním, a také s jakým-koliv vytvrzováním zvýšené hermetičnosti série X-SHIELD, co zájišt’uje 100% hermetičnost ložiska, ochra-nu proti prachu, nečistot, vody a brusných částic, a také dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.


Výhody vytvrzování X-SHIELD
 • Zvýšený provozní zdroj
 • Vysoce spolehlivá třístupňová ochrana ložiska
 • Uzavřené ložisko, které nevyžaduje dodatečné mazání po celou dobu životnosti
 • Možnost obnovy, vč. s výměnou ložiska bez výměny skříně v běžné dílně
 • KATALOG LOŽISEK HARP (english)
  • harp-agro
  • harp
  • harp-agro-unit
  • харп агро
  • харп агро
  • харп агро
  • харп-агро
  • харп-агро
  • харп с к19
  • харп-агро
  • харп-агро