cz
ru

Ložiska HARP pro hornictví a metalurgii

LOŽISKA HARP PRO HORNICTVÍ A METALURGII

Uvědomující problémy těžebních společností, Charkov-ský závod na výrobu ložisek během řady let úspěšně vyvíjí a vyrábí ložiska, které zaručují spolehlivost a bez-pečnost, odolnost vůči teplotám, jakož i zajištují účinné fungování zařízení v nepříznivém prostředí.

Nárazové zatížení, šum, vibrace a porušení vychýlení zarovnání osy, znečištěné prostředí, jakož i další faktory, ve kterých probíhá složitý proces dobývání a zvednutí hornin na povrch přispívá k rychlému opotřebení zaříze-ní, které má vliv na použití přísnějších požadavků k ní.

Obecná průmyslová a průmyslová ložiska pro důlní a hutní komplex mohou být použity jak v zařízeních těžeb-ních společností, tak i v metalurgii důlních komplexů.

KATALOG LOŽISEK HARP (english)
products_harpagro.jpg
KONTAKTUJTE NÁS
Obchodní oddělení:
PŘIPOJUJTE SE!
f2-01.png  you_tube-01.png tweet-01.png  vk2-01.png