bg
ru

Лагери HARP минена и металургична отрасъл

Лагери HARP минена и металургична отрасъл

Разбирайки проблеми на минени компании, Харковски лагерен завод в течение на много години успешно изработва и произвежда лагери, които гарантират надежност и безопасност, здравост към температури, а също така осигуряват ефикасна работа на оборудване в агресивна среда.

Ударни натоварвания, шум, вибрация, нарушаване на съосност и замръснена среда, а също така и други фактори, които имат значение в сложен процес на добиване и повдигане на подземни пластове на повърхност предизвикат бързо износване на оборудване, което влияе върху прилагене на по-стриктни изисквания към него.

Общопромишлени индустриални лагери за минно-металургичен комплекс могат да се използват както в оборудване на компании за добиване, така в и металургия ГМК.

Каталог на лагери HARP (english)
products_harpagro_bg.jpg
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Отдел по продажби на лагери:
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ!
f2-01.png  you_tube-01.png tweet-01.png  vk2-01.png