rs
ru

Лежајеви HARP за општу индустријску употребу

ЛЕЖАЈЕВИ ЗА ОПШТУ ИНДУСТРИЈСКУ УПОТРЕБУ HARP ПРИМЕЊУЈУ СЕ:

  • — за рударство и металуршки комплекс (примена: конвејери, механизами за премештање вагона, радне дизалице, механизми за пребацивање, редуктори, вентилатори и сл.);

  • — за опрему за дизање и транспорт примена: аутодизалице, електро кранови, редуктори кранова, електро виљушкари, манипулатори, утоваривачи-тилтери и сл.);

  • — за општу машиноградњу (примена: редуктори, електрични мотори, пумпе, компресори, кондиционери, вентилатори и сл.).

КАТАЛОГ ЛЕЖАЈЕВА HARP (english)
руки.jpg
КОНТАКТИРАЈТЕ НАС
Комерцијално одељење:
ПРИДРУЖИТЕ СЕ!
f2-01.png  you_tube-01.png tweet-01.png  vk2-01.png