ru

Особлива інформація. Зміни у керівництві АТ "У.П.Е.К."

Особлива інформація. Зміни у керівництві АТ "У.П.Е.К."
15.11.2012

Рiшенням позачергових загальних зборів акцiонерiв АТ "У.П.Е.К." вiд 15.11.2012 року посадова особа Гiршфельд Анатолiй Мусiйович, Генеральний директор АТ "У.П.Е.К.", звiльнений 26.11.2012 р. у зв'язку з обранням його на вибiрну посаду народним депутатом України до Верховної ради України 6 скликання вiдповiдно до п.5 ст. 36 КЗпП України.
Володiє часткою в статутному капiталi АТ "У.П.Е.К." - 51.81%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебував на посадi Генерального директора АТ " У.П.Е.К." - 6 рокiв 5 мiсяцiв.
Рiшенням позачергових загальних зборів акцiонерiв АТ "У.П.Е.К." вiд 15.11.2012 року 27.11.2012 р. Чудновець Андрiй Вiленович призначений на посаду Генерального директора АТ "У.П.Е.К." безстроково.
Володiє часткою в статутному капiталi АТ "У.П.Е.К." - 23.5%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Обiймав посаду Першого заступника Голови Ради директорiв АТ " У.П.Е.К.".

Повернення до списку