Информация для акционеров

Посадова особа Генеральний директор Шуть Юрiй Олександрович ( особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) звiльнен 18.04.2013 р.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi протягом 2 рокiв.
Рiшення прийнято Наглядовою Радою товариства ( протокол засiдання Наглядової Ради № 130 вiд 18.04.2013р.)

Посадова особа Генеральний директор Коханов Володимир Марксович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) призначен 19.04.2013.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу призначено на 1 рiк.
Рiшення прийнято Наглядовою Радою товариства ( протокол засiдання Наглядової Ради) № 130 вiд 18.04.2013р)
Перебував на посадi Генерального директора ПуАТ"ХАРВЕРСТ" протягом 2 рокiв.Річна інформація емітента цінних паперів.2016р.pdf

Повідомлення про зміну власників акцій

Повідомлення про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Додаткове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів АТ "ХАРП" 25 квітня 2017 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів АТ "ХАРП" 25 квітня 2017 р.

Повідомлення про інформацію 26.01.2017

Особлива інформація емітента 28 квітня 2016 р.

Річна інформація емітента цінних паперів.2015р. (Дата розміщення 29.04.2016р).pdf

Особлива інформація емітента 18 квітня 2016 р.

Скликання чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП» 27 квітня 2016 р.

Повідомлення про інформацію 04.03.2016

Протокол №18 позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ХАРП" від 17 серпня 2015 р.

Особлива інформація емітента - 08/2015 

Скликання позачергових зборів акціонерів АТ «ХАРП» 17 серпня 2015 р.

Річна інформація емітента цінних паперів.2014р. (Дата розміщення 21.03.2016р).pdf 

Річна інформація емітента цінних паперів. 2013 р. (.pdf)

Річна інформація емітента цінних паперів. 2012 р. (.zip, 2,9 МБайт)

ПРОТОКОЛ №17 Чергових загальних зборів акціонерів АТ "ХАРП" від 26 квітня 2013 р.

Скликання чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП» 26 квітня 2013 р.

ПРОТОКОЛ № 16 Чергових загальних зборів акціонерів  АТ «ХАРП»

Скликання чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП 27 квітня 2012 р.